Изисквания за багаж при пътуване с круизен кораб

регистриран багаж
Багаж при круизно пътуване

Туристическа Агенция АВИОТРАВЕЛ препоръчва по един багаж (куфар) на човек. Припомняме Ви, че следните предмети са строго забранени: оръжие и муниции, експлозиви, фойерверки и сигнални ракети, сгъстени или втечнени газове (запалими, незапалими, хладилни агенти, дразнещи и токсични газове), като например къмпинг газ, сигнални пистолети, стартови пистолети, инфекциозни или токсични вещества, корозивни вещества, радиоактивни вещества и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия. Също така е забранено да качвате храна и напитки на борда в ръчния багаж или с багажа за каютата.

Етикети
Моля, приложете етикетите на круизната компания, приложени към документите за пътуване и които посочват името и номера на каютата, към дръжката на чантата (куфара) си преди да я оставите на пристанището за качване. След това те ще бъдат доставени директно до каютата Ви.

Ръчен багаж
Ценности, лекарства, фотографска техника и деликатни предмети трябва да се пренасят в ръчния Ви багаж. Размерите на Вашия ръчен багаж не трябва да надвишават 55x35x25 см, за да може той да преминава през рентгеновите проверки за сигурност.

Въздушен транспорт
Моля, обърнете внимание на действащите норми за багаж, по-специално по отношение на теглото. Ако надхвърля тази граница ще бъдете задължени да плащате допълнителна такса на летището. Съдържанието на Вашия ръчен багаж трябва да отговаря на действащата нормативна уредба на страните на заминаване и пристигане. От авиокомпанията и пътника са отговорни за всичкия багаж. Круизната компания не носи отговорност за щети или загуба.

Багажна застраховка
Вашият багаж трябва бъде застрахован при пътуване със стойността на Вашите лични вещи. В случай на забавяне, загуба или повреда ще трябва да се предяви иск срещу Вашата застрахователна компания. Тук може да сключите застраховка помощ при пътуване в чужбина за Вашето пътуване.